Selecteer een pagina

Regio, 6 november 2021

Vanwege een tekort aan treinverkeersleiders rijden er zaterdag 6 november tussen 15:00 en 02:00 wederom geen treinen. Het is al de tweede maal binnen een week tijd dat er geen treinen op het traject tussen Arnhem C.S. en Utrecht C.S. rijden alsmede op het traject Utrecht C.S. en Rhenen. Intercityreizigers tussen Arnhem en Utrecht v.v. kunnen omrijden via ‘s-Hertogenbosch.

Ondertussen werkt ProRail achter de schermen hard om de problemen op te lossen, zo zijn de selectie- en wervingsgelden voor nieuwe aan te trekken treinverkeersleiders verachtvoudigd en heeft men een compensatie regeling gestart. Dit uit blijk van hun erkenning richting de (decentrale) treinverkeersleiders. De compensatie regeling gaat in op 1 december. Het slagingspercentage ligt, binnen de nieuwe instroom, op 70% (was 50%) maar helaas zullen de effecten van deze instroom pas in de zomer van 2022 echt te merken zijn. Tot die tijd blijft de kans bestaan dat treinen door onderbezetting uitvallen.

Naast de selectie, werving en compensatie regeling is ProRail ook in gesprek gegaan met mensen binnen andere sectoren zoals de luchtverkeersleiding en politie om te kijken hoe hun de krapte opvangen. Men vindt het daarnaast erg belangrijk in contact te zijn en blijven met hun eigen mensen, hoe blijven ze duurzaam inzetbaar en hoe kunnen ze zorgen dat ze hun werk op een goede manier kunnen blijven doen. Ook is het samenvoegen van de treindienstleiding opgeschort tot 1 januari 2025.

Toelichting ProRail
Het besluit om treinen op een bepaald traject niet te laten rijden vanwege onderbezetting wordt niet lichtzinnig genomen en vinden we uitermate vervelend om te moeten nemen. Dit geldt voor zowel spoorvervoerders als reizigers die, in sommige gevallen, zelfs afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Echter streven we als bedrijf ernaar de treinen zo veilig mogelijk te laten rijden, als deze veiligheid in het gedrang komt zien wij ons genoodzaakt deze drastische maatregelen te moeten nemen hoe vervelend ook.

× Tip of foto?