Live blog hoogwater.

Regio, 6 februari 2020.

Dankzij de regenval in de stroomgebieden van de Rijn en Maas krijgen we hier te maken met hoog water, op sommige plaatsen zijn maatregelen genomen. Zo is het Looveer vrijdagmorgen uit de vaart genomen.

8 februari:
Het waterpijl steeg sneller dan gedacht, vrijdag was er al sprake van de standen die pas in het weekend werden verwacht. Zaterdagmiddag was er nauwelijks verschil merkbaar in vergelijking met vrijdagmiddag, behalve de aandacht voor het fenomeen. Landelijke nieuwszenders berichten over het hoge water, hetgeen parallel loopt met de situatie 25 jaar geleden toen grote delen van de Betuwe zijn geëvacueerd. In januari 1995 steeg het pijl tot bijna 17m boven NAP, sindsdien zijn vele dijken verhoogd. Op dit moment is het hoogste pijl bereikt, hetgeen tot veel bekijks leidde en slechts tot een enkel klein ongemak.

7 februari:
Vrijdagmorgen is het Looveer niet meer in de vaart genomen, het waterpijl is flink gestegen en staat een kleine halve meter onder het niveau van de wal en toegangsweg. De uiterwaarden staan nagenoeg onder water, vogels weten nog een aantal droge stukjes te vinden om te rusten en foerageren.
In de Loowaard is de weg naar de jachthaven ondergelopen, vissers weten er nog een droog stekje te bemachtigen,

6 februari:
Donderdag was er op sommige plaatsen iets zichtbaar van het stijgende waterpijl, hier en daar liepen uiterwaarden onder water. Het Looveer tussen Loo en Huissen moest aan de kant van Loo aanleggen op de hoge kade, de lage kade was afgesloten. Na de normale dienstregeling is het veer gesloten.

©RonV Media 2018.
%d bloggers liken dit: